تست فارسی درس۱ نهم

تست ادبیات فارسی نهم

0 1.6k

دانش آموزان پایه نهم جهت شرکت در آزمونهای تیز هوشان و نمونه دولتی نیاز به این آورند تا با تستهای مختلف آشنا شوند ، لذا این تستهادر اینزمینه در اختیار بچه ها قرار می‌گیرد.  


محتوای فایل دانلودی

تستهای ادبیات فارسی نهم جهت آمادگی حضور در آزمونهای ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی

راهنمای استفاده

به راحتی میتوانید از فایل های ارسالی استفاده کنید، براس سهولت دسترسی فایلها بدون قفل بوده ونیازی به اعزام ندارند 

 


ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.

10,000 تومان